dijous, 24 de setembre de 2015

Museu de les Terres de l'Ebre

La seu central del Museu de les Terres de l’Ebre, ubicada a Amposta, acull dues sales d’exposició, “Les Terres de l’Ebre: de la prehistòria a l’edat mitjana” i “L’Ebre: camí d’aigua”, on el visitant, a través d’una escenografia suggerent, descobreix els testimonis de les cultures que han habitat les Terres de l’Ebre al llarg de la història i com el gran riu ibèric ha conformat el paisatge i la vida de la seva gent gràcies a la gran riquesa natural, la diversitat de formes de vida i la situació estratègica vora el riu.

El Museu gestiona col·leccions importants de la natura, arqueologia i etnologia, un fons que avarca més de 35.000 objectes i que representen la memòria del territori en forma de bens materials i immaterials. Atenent al caràcter de museu de territori i societat, s’ocupa de la gestió del patrimoni natural i cultural, i de la realització i projecció d’activitats de revalorització i difusió d’aquest patrimoni dins d’una estratègia de desenvolupament local.

A més, encapçala la Xarxa Ebre, Natura & Cultura, formada per 9 equipaments patrimonials i el SAM de les Terres de l’Ebre.


El Museu de les Terres de l’Ebre se situa a l'edifici modernista del col·legi Miquel Granell